Salary Thailand

     เป็นเพจที่ให้ความรู้และเกี่ยวข้องกับระบบบริหารค่าตอบแทน ซึ่งหาข้อมูลได้ยาก เชื่อมโยงตั้งแต่การสำรวจค่าตอบแทน การวิเคราะห์ค่าจ้างสำหรับตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลด้านค่าตอบแทนกับผู้สนใจ อัพเดทกันทุกๆปี แถมด้วยการตอบคำถามด้านค่าตอบแทน อ่านเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Salary Thailand Review by ดร.รุ่งโรจน์ อรรถานิทธิ์ หรือ www.salarythailand.com

.

หนังสือ Salary Thailand Review Guide 2021/22
Author : รุ่งโรจน์ อรรถานิทธิ์ และคณะ
รูปแบบ E-BOOK
จำนวน 480 หน้า
ราคา: 4,400 .-

หนังสือ Salary Thailand Review Guide 2022/23
Author : รุ่งโรจน์ อรรถานิทธิ์ และคณะ
รูปแบบ E-BOOK
จำนวน 630 หน้า
ราคา: 5,500 .-

หนังสือ Salary Thailand Review Guide 2023/24
Author : รุ่งโรจน์ อรรถานิทธิ์ และคณะ
รูปแบบ : –
จำนวน : –
ราคา : –

เชิญชวนร่วมพูดคุยเกี่ยวกับค่าตอบแทนปี 2022/23

By ดร.รุ่งโรจน์ อรรถานิทธิ์

[Salary Thailand Review]

สอนการใช้งาน Salary Program 2022/23

[Salary Thailand Review]

รีวิวรายงาน Salary Survey 2022/23