HR Monday

     เป็นเพจที่ให้ความรู้สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในระบบงาน HR ตั้งแต่การพัฒนาผู้นำ การดูแลพนักงาน ให้ข้อมูลต่างๆ มาเสิร์ฟทุกเช้าวันจันทร์จากมุมมองของผู้มีประสบการณ์ มาช่วยกันเขียนสรุปเป็นอาหารสอง อ่านเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : HR Monday

365 HR Monday

     เป็นช่องทางการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทอร์นิค (YouTube) โดยมีทีมวิทยากร หรืออาจารย์ชั้นนำของ TSP ที่หมุนเวียนกันมาช่วยให้ความรู้เป็นข้อมูลที่ไม่เสียเวลาการเรียนรู้มากมาย อยู่ระหว่าง 3-10 นาที แต่คุณจะได้รับความรู้เหมือนไปนั่งเรียนในคลาสเต็มวัน ที่สำคัญคือฟรี รับชมเพิ่มเติมได้ที่ Youtube : 365 HR Monday

ทิศทางการปรับค่าจ้าง & Spot Bonus ภายใน 4 นาที
By ดร.รุ่งโรจน์ อรรถานิทธิ์

Career Path คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

By ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

HR Experience by Thai Skill Plus และ Hero Learning

     เป็นเพจที่ให้ข้อมูลด้านการพัฒนาพนักงานหรือประสบการณืในการจัดฝึกอบรมที่ทางทีมงาน TSP ไปช่วยดำเนินการให้ รวมถึงการให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรมจากวิทยากรมืออาชีพของ TSP เพื่อช่วยให้องค์กรณ์หาข้อมูลได้ง่ายขึ้นแบบไม่ต้องหาแหล่งอ้างอิงมากมาย อ่านเพิ่มเติมได้ที่เพจต้องการเรียนหลักสูตร Facebook : HR Experience by Thai Skill Plus และ Hero Learning

ตัวอย่างฝึกอบรมรูปแบบ Course Public Virtual Classroom

ตัวอย่างฝึกอบรมรูปแบบ Inhouse Onsite Classroom / Virtual Classroom